top of page
© Autortiesības

Mūsu garīdznieki

Edgars Šneiders

LAMB Superindendants, ordinēts mācītājs

kalpo Liepājas, Virgas/Paplakas draudzēs

tālrunis: (+371) 26 401 424       

epasts: esneiders@inbox.lv

Anna Dobele

lokālmācītāja, virsleitnante, kapelāne NBS

kalpo Rīgas 1.draudzē

tālrunis: (+371) 27 012 172        

epasts: dobele.anna@inbox.lv

Gita Medne

ordinēta pensionēta mācītāja 

kalpo Rīgas 1.draudzē

tālrunis: (+371) 26 526 743

epasts: gitamednis@gmail.com

Andris Vainovskis

ordinēts mācītājs

kalpo Rīgas 2.draudzē

tālrunis: (+371) 22 825 236        

epasts: vainovskis.andris@gmail.com

Astra Dannenfelte

 

lokālmācītāja, Asoc.prof., Dr.theol., kapelāne

kalpo Cēsu draudzē

tālrunis: (+371) 25 943 125     

epasts: danne@inbox.lv

Kristīne Rozefelde

lokālmācītāja

kalpo Cēsu draudzē (šobrīd bērnu kopšanas atvaļinājumā)

tālrunis: (+371) 26 585 198        

epasts: kristine.rozefelde@gmail.com

Vera Titoviča

lokālmācītāja

kalpo Liepas krievu un Sarkaņu draudzē

tālrunis: (+371) 25 974 988        

epasts: vera.titovica@inbox.lv

Gunta Grīna-Sologuba

ordinēta mācītāja

kalpo Tāšu draudzē

tālrunis: (+371) 29 992 959        

epasts: ggrinasologuba@gmail.com

Vivita Kalniņa

lokālmācītāja

kalpo Mātras draudzē (šobrīd sabata pārtraukumā)

tālrunis: (+371) 25 965 588        

epasts: matrasmetodisti@gmail.com

Zinta Dzintara

ordinēta mācītāja

kalpo Kuldīgas draudzē

tālrunis: (+371) 29 630 508        

epasts: zinta_dz@inbox.lv

Ilzīte Ozola

pensionēta lokālmācītāja

kalpo Liepas Latviešu draudzē

Jānis Grunte

lokālmācītājs 

kalpo Liepājas, Mātras un Virgas/Paplakas draudzēs

tālrunis: (+371) 20 005 111        

epasts: paplakasmetodisti@gmail.com

Ārijs Vīksna

pensionēts ordinēts mācītājs

bottom of page