© Autortiesības

Mūsu garīdznieki

Edgars Šneiders

LAMB Superindendants, ordinēts mācītājs

kalpo Liepājas draudzē

tālrunis: (+371) 26 401 424       

epasts: esneiders@inbox.lv

Anna Dobele

lokālmācītāja

kalpo Rīgas 1.draudzē

tālrunis: (+371) 27 012 172        

epasts: dobele.anna@inbox.lv

Gita Medne

ordinēta pensionēta mācītāja 

kalpo Rīgas 1.draudzē

tālrunis: (+371) 26 526 743

epasts: gitamednis@gmail.com

Andris Vainovskis

ordinēts mācītājs

kalpo Rīgas 2.draudzē

tālrunis: (+371) 22 825 236        

epasts: vainovskis.andris@gmail.com

Kristīne Rozefelde

lokālmācītāja

kalpo Cēsu draudzē

tālrunis: (+371) 26 585 198        

epasts: kristine.rozefelde@gmail.com

Vera Titoviča

lokālmācītāja

kalpo Liepas krievu un Sarkaņu draudzē

tālrunis: (+371) 25 974 988        

epasts: vera.titovica@inbox.lv

Gunta Grīna-Sologuba

ordinēta mācītāja

kalpo Liepājas un Tāšu draudzē

tālrunis: (+371) 29 992 959        

epasts: ggrinasologuba@gmail.com

Vivita Kalniņa

lokālmācītāja

kalpo Mātras draudzē

tālrunis: (+371) 25 965 588        

epasts: matrasmetodisti@gmail.com

Jānis Grunte

lokālmācītājs (sabata pārtraukumā līdz 31.12.2020)

kalpo Paplakas draudzē

tālrunis: (+371) 20 005 111        

epasts: paplakasmetodisti@gmail.com

Zinta Dzintara

lokālmācītāja

kalpo Kuldīgas draudzē

tālrunis: (+371) 29 630 508        

epasts: zinta_dz@inbox.lv

Astra Dannenfelte

lokālmācītāja sabata pārtraukumā

Ilzīte Ozola

pensionēta lokālmācītāja

Ārijs Vīksna

pensionēts ordinēts mācītājs