top of page
© Autortiesības

Biedrība "Metode"

Biedrība "Metode" tika dibināta 2013. gadā ar mērķi palīdzēt visas Latvijas Metodistu baznīcas draudžu locekļiem ar dažādām amata prasmēm, bet ar laiku tās darbība ir kļuvusi plašāka.
"Metode" kalpo kā atbalsta sistēma rokdarbniekiem un māksliniekiem, lai palīdzētu attīstīties viņu talantiem un rastu iespēju pārdot darinātos darbus. Papildus sniedzam atbalstu māksliniekiem un rokdarbniekiem realizēt viņu radošās idejas, dodot iespēju parādīt savu talantu sabiedrībā. Tāpēc organizējam labdarības tirdziņus, izstādes un radošās nodarbības. "Metodē" darbojas arī cilveki no "Vājredzīgo un Neredzīgo" biedrības.
Biedrības "Metode" darbus var atrast interneta vietnē: www.davanuprieks.lv

Daina Zamberga

Biedrības "Metode" vadītāja

tālrunis: (+371) 26 540 616        

epasts: metode.lv@gmail.com

bottom of page