top of page

Apvienotās Metodistu Baznīcas cerības vēstījums

2018. gada 7. aprīlī


Misija tomēr ir dzīva

Dārgie, mūsu Apvienotās Metodistu Baznīcas locekļi:

Šajā nedēļā Apvienotās Metodistu Baznīcas Vienojošais Galds (turpmāk – VG, angl. Connectional Table) svinēja Apvienotās Metodistu Baznīcas dibināšanas 50. gadskārtu un pārrunāja VG mērķi – saskatīt un noformulēt vīziju un būt par mūsu konfesijas misijas, kalpošanu un resursu pārvaldniekiem. Un, lai gan pārrunājām sarežģītus un grūtus jautājumus, mēs arī pētījām mūsu vispasaules Metodistu kopienas iespējamo attīstību.

 

Savas sapulces noslēgumā mēs vēlamies ar visu Baznīcu dalīties vienkāršā cerības vēstī:

MISIJA tomēr ir dzīva un mēs ticam, ka...

•    Par spīti mūsdienu neparedzamībai, Dievs joprojām mūs aicina gatavot Jēzus Kristus mācekļus pasaules pārveidošanai.
•    Mūsu centrālā misija ir pievienoties Dieva darbam pasaulē. Par spīti visam, mēs joprojām esam aicināti iesaistīties Dieva misijā.
•    Mums jāsper soļi ticībā, lai dzīvotu kā vispasaules Baznīca, kas ir misijā pasaulei.
•    Lai kādi izaicinājumi mūs sagaidītu, Dievs joprojām aicina Apvienoto Metodistu Baznīcu...
–    Iesaistīties kalpošanā ar nabadzīgajiem
–    Uzlabot globālo veselību
–    Attīstīt principiālus kristiešu līderus
–    Veidot jaunas un atjaunotas draudzes

 

Mēs ticam. Tomēr, varbūt līdzīgi jums, mēs dažkārt cīnāmies ar neticību. Tādēļ mēs apņemamies lūgt viens par otru un par mūsu visu Metodistu kopienu, lai Dievs palīdz mūsu neticībai, sniedz mums mierinājumu mūsu neziņā un turpina sniegt mums ticību.

 

“Un tūdaļ tā bērna tēvs brēca un sacīja: "Es ticu, palīdzi manai neticībai!" (Marka ev. 9:24)

Katru rītu mēs mostamies pasaulē, kas iestigusi vardarbības, rasisma, kara un citu grēku muklājā. Bērni dzīvo bez pārtikas, ģimenes zaudē savas mājas, jauni un veci cīnās ar atkarībām.

 

Pasaulei nepieciešama Jēzus Kristus glābjošā mīlestība, un Apvienotā Metodistu Baznīca vienmēr bijusi Kristus mīlestības aktīva lieciniece. Ir vitāli svarīgi, lai turpinām tādi būt arī pašlaik.
Tādēļ, šodien un ik dienas, misija tomēr ir dzīva.


Svētības vēlējumi Kristū,

Bīskaps Christian Alsted
The Connectional Table of the UMC priekšsēdētājs

Māc. Kennetha J.Bigham-Tsai
Connectional Ministries vadītāja

The Connectional Table of the UMC

 

   

bottom of page