© Autortiesības

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas

"Kārtības rullis"

Disciplīnas Grāmata jeb Kārtības rullis formulē pašreizējo nostāju tam, kā Apvienotie Metodisti vēlas dzīvot kopienā. Grāmata veidojusies vairāk nekā 200 gadu laikā Apvienoto Metodistu Baznīcu veidojošo denomināciju Ģenerālkonferencēs. Tā atzīst pagātni un runā par nākotni.
Svaigākais izdevums atjaunināts ar 2016. gada Ģenerālkonferences pieņemtajiem lēmumiem, tajā iekļauts pilns bīskapu saraksts, sākot no Tomasa Kouka (Thomas Coke) un Frensisa Esberija (Francis Asbury) līdz 2016. gadā ievēlētajiem, kā arī rediģēts vēsturiskais ziņojums, paplašināts saturs un sešas daļas:
1. Konstitūcija
2. Vispārējā Disciplīnas grāmata
3. Doktrinālie standarti un mūsu teoloģiskais uzdevums
4. Visu kristiešu kalpošana
5. Sociālie principi
6. Organizācija un Administrācija
Ziemeļeiropas Apvienotās Metodistu Baznīcas Centrālā Konference saskaņā ar tai dotajām pilnvarām izdod savam reģionam pielāgotu, adaptētu, Disciplīnas Grāmatu. Adaptācijas mērķis ir izņemt atsauces uz apstākļiem, kas attiecas lielākoties uz ASV situāciju, un vienkāršot organizāciju, kas Ziemeļeiropas situācijai ir bijusi pārāk sarežģīta.

Ziemeļeiropai un Eirāzijai adaptētās Disciplīnas grāmatas 2016.gada papildinājumu angļu valodā var lasīt šeit: 

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas birojs
Akas iela 13, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis / Fakss: +371 67311442
E-pasts: metodistu.birojs@gmail.com

Latvijas Apvienotā Metodistu baznīca

Reģ. Nr. 90000301027

A/S Swedbank

SWIFT: HABALV22

Bankas konta numurs: LV14HABA0551010845335

ATBALSTI MŪS:
SAZINIES AR MUMS:

Kopējais mājas lapas skatījumu skaits:

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Clean

SEKO MUMS:

© 2018 Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca.