top of page
© Autortiesības

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas

garīdznieka amata apraksta paraugs

Saskaņā ar Ziemeļeiropas un Eirāzijas Apvienotās Metodistu Baznīcas Disciplīnas grāmatu un Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas draudzes izstrādāto Nolikumu, garīdznieka amats sastāv no 4 kalpošanas sfērām:

 1. Vārds

 2. Sakraments

 3. Kārtība

 4. Kalpošana

Garīdznieka pienākumos ietilpst:

 1. Dieva Vārda sludināšana (gan apliecinot, gan kā svētruna)

 2. Izglītošana (personīga un draudzei) – Bībeles stundu, kristību un iesvētību apmācību organizēšana un vadīšana, mācekļošana

 3. Lūgšanu stundu organizēšana un vadīšana

 4. Iespēju robežās apmeklēt slimos, ieslodzītos, sociālā aprūpes nama iemītniekus, bērnu namus u.tml.

 5. Sniegt garīgo padomu

 6. Organizēt un vadīt bēru ceremonijas, laulības, kristības, iesvētības, izdalīt Dievgaldu

 7. Ievērot stingru konfidencialitāti

 8. Evaņģelizēt ārpus baznīcas

 9. Pārstāvēt baznīcu ekumēniskos pasākumos

 10. Būt galvenajam administratoram draudzē

 11. Rūpēties par baznīcas ēku, telpām

 12. Kārtot oficiālus dokumentus

 13. Vadīt un iedvesmot lajus, veidojot laju komandu

 14. Rūpīgi un laicīgi sagatavot atskaites

 15. Organizēt un pārzināt svētdienskolas un jauniešu darbu draudzē

 16. Pārzināt un rūpēties par draudzes diakonijas kalpošanu baznīcā un sabiedrībā

bottom of page