© Autortiesības

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas

avīze "Kristīgais Aizstāvis"

“Kristīgais Aizstāvis” ir Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas izdevums, un tajā tiek atspoguļota informācija par Latvijas Apvienoto Metodistu Baznīcu un tās atsevišķām draudzēm. Šajā izdevumā ir atrodami arī atsevišķi garīgi raksti, kurus ir sarakstījuši citu kristīgu konfesiju pārstāvji. 

“Kristīgais Aizstāvis” ir pēctecis tāda paša nosaukuma izdevumam, kuru Latvijas Bīskapu Metodistu Baznīca sāka izdot 1921. gada janvārī. Daudzus gadus tas kalpoja par stiprinājumu un garīgās izaugsmes veicinātāju tā laika metodistu kristiešiem. Diemžēl, pēc Latvijas okupācijas un metodistu Baznīcas slēgšanas šis svētīgais darbs apstājās. 

Pirms “Kristīgā Aizstāvja” tā redaktors A.Freibergs (būdams Liepājas evaņģēliskās draudzes mācītājs) izdeva laikrakstu “Patiesības Balss” (pirmais numurs iznāca 1919. gada 14. martā). Jau pirmajā izdevumā viņš lasītājus sāka iepazīstināt ar garīgo atmodu Anglijā, ko radīja Džona Veslija sludināšana, kā arī ar plašo Bīskapu Metodistu Brīvbaznīcas veidošanos un darbību Anglijā, Amerikā un citās misijas valstīs.

„Kristīgais Aizstāvis” nav ticis izdots regulāri, un dažādos gados ir bijis atšķirīgs izdevumu skaits.

Ar daļu no "Kristīgā Aizstāvja" numuriem var iepazīties šeit: 

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas birojs
Akas iela 13, Rīga, LV-1011, Latvija
Tālrunis / Fakss: +371 67311442
E-pasts: metodistu.birojs@gmail.com

Latvijas Apvienotā Metodistu baznīca

Reģ. Nr. 90000301027

A/S Swedbank

SWIFT: HABALV22

Bankas konta numurs: LV14HABA0551010845335

ATBALSTI MŪS:
SAZINIES AR MUMS:

Kopējais mājas lapas skatījumu skaits:

  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Clean

SEKO MUMS:

© 2018 Latvijas Apvienotā Metodistu Baznīca.