top of page
© Autortiesības

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas

Sociālie principi

Apvienotās Metodistu Baznīcas “Sociālie principi” ir izstrādāti Metodistu Baznīcas ģenerālkonferencēs, ņemot palīgā lūgšanas un veselo saprātu, un tie ir daļa no Disciplīnas grāmatas. Tajos runāts par cilvēkiem svarīgiem jautājumiem mūsdienu pasaulē, balstoties uz skaidriem bibliskiem un teoloģiskiem pamatojumiem, kas vēsturiski uzskatāmi parādīti Apvienoto Metodistu tradīcijās. Šo principu mērķis ir kalpot pamācībai un pārliecināšanai pravietiskā garā. “Sociālie principi” ir aicinājums visiem Apvienotās Metodistu baznīcas locekļiem ar savām lūgšanām un prātu piedalīties pārdomātā dialogā par ticību un praksi.

Sociālos principus iespējams lasīt šeit:

bottom of page