top of page
© Autortiesības

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas

jaunā dziesmu grāmata

Jaunā Latvijas Apvienoto Metodistu Dziesmu grāmata nāca klajā 2015. gada pavasarī. Šī ir otrā Dziesmu grāmata pēc metodisma atjaunošanas Latvijā (1991).
Dziesmu grāmatas komiteja uzsāka jaunās Dziesmu grāmatas sagatavošanas darbus 2008. gadā, piedzīvojot vairākus izaicinājumus: dziesmu izvēle, jaunu tulkojumu, pavadījumu un aranžējumu sagatavošana un apstiprināšana, un dažādi citi rediģēšanas darbi. Pateicība Vispasaules Kalpošanas Ģenerālpārvaldei (General Board of Global Ministries–GBGM) par visu grāmatai nepieciešamo autortiesību licenču apstrādi un finansēšanu. Nereti vajadzēja atteikties no kāda draudzēs labi zināma teksta vai aranžējuma, ja tas neatbilda autoru un komponistu sākotnēji iecerētajam.
Dažas no īpašajām Dziesmu grāmatas iezīmēm: tā ir pirmā metodistu dziesmu grāmata kopš 1924. gada, kas izdota Latvijā ar notīm un tekstu vienā salikumā; tajā iekļauti Apvienotajā Metodistu Baznīcā lietoto liturģiju (piem., Kristību un Sv. Vakarēdiena) piemēri; te atrodamas Čārlza Veslija himnas un daudz citu visā pasaulē Metodistu Baznīcā pazīstamu dziesmu, kā arī vairākas latviešu metodistu (piem., Miervalža Ziemeļa un Mirdzas Graudužes) sarakstītas dziesmas; iekļauta Džona Veslija adaptētā “Derības lūgšana” no metodistu kustības pirmsākumiem 18. gadsimtā; Psalmu citējumi personīgai un kopīgai Dieva slavēšanai. Šai grāmatā pirmoreiz atrodami arī vairāki jauni zināmu dziesmu tulkojumi, kas, cerams, bagātinās mūsu pieredzi, slavējot un pielūdzot Dievu.
Tā kā metodisma ietekme atrodama visā pasaulē, šai izdevumā atrodamas dziesmas no dažādām valstīm un kultūrām, mūsdienās un senākos laikos populāras slavēšanas dziesmas, himnas un draudzes dziesmas, arī vairākas Tezē dziesmas. Šo grāmatu ievada Čārlza Veslija, kurš kopā ar savu brāli Džonu uzsāka metodistu kustību, 1739. gadā sarakstītā un 1740. gadā pirmoreiz publicētā “Kaut tūkstoš mēles būtu man” (O For a Thousand Tongues to Sing), kuru autors sacerēja, atzīmējot gada jubileju kopš savas ticības atjaunošanas. Tā bieži visā pasaulē bijusi metodistu dziesmu grāmatu ievaddziesma kopš tās iekļaušanas Veslija sastādītās dziesmu grāmatas “Dziesmu izlase cilvēku, sauktu par metodistiem, lietošanai” (A Collection of Hymns for the Use of People Called Methodists, 1780) sākumā.

bottom of page