Above the Clouds
© Autortiesības

Esiet sveicināti Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas oficiālā mājas lapā!

Šīs mājas lapas pamatuzdevumi ir liecināt par Trīsvienīgo Dievu, kā arī informēt un izglītot par Metodisma vēsturi pasaulē un Latvijā, teoloģisko mantojumu, pamatmācībām un praktiskās kalpošanas pieredzi vietējās draudzēs, Latvijas sabiedrībā un pasaulē.

LAMB 100gades logotips.PNG

Superintendenta sveiciens Ziemassvetkos

Ziemassvētku stāsts

Vēlamies izteikt PALDIES šī video tapšanā iesaistītajiem:

Mācītājai Kristīnei un Oskars Rozefeldiem

Video māksliniekam Arnim Jurciņam

Tērpu māksliniecei Maijai Ulmei

Un Zoo Rakši komandai, bet visvairāk ēzelim Elija!